Ouc Gi

My Tam
앨범 : Yesterday & Now - Vol.3
등록아이디 : 그래간당(mouzio)


Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát !
Ưóc gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười
Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề !
Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
Đi xa em nhớ anh thật nhiều,
Này người , Người yêu em hỡi !
Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn
Để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã vắng anh rồi
Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần
Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi!

나는 당신과 노란 색 달빛 아래 밤을 보냈습니다.
파도 소리가 들려오는해변에서 당신과 함께 보냈습니다.

지금 당신과 함께하며 당신과 이야기를 하고 싶습니다.

영원의 노래와 같이 들리는 파도 소리를 함께 듣고 싶습니다.

당신과 헤어진 사이를 느낄 때 나는 정말로 외롭습니다.

떼지어 나는 새 무리는 넓은 하늘에서 평화로운 장소를 찾습니다.
당신과 함께 있었던 이자리에서 나는 당신의 웃음소리를 듣고 싶습니다.

나는 당신의 따스한 체온을 느낄수가 있습니다.
당신과 헤어지고 나서 시간이 멈추어 있는 것처럼 느낍니다.

당신을 생각해봅니다.

당신과 있었던 힘들었던 일이 일어나지 않았으면 얼마나 좋았을까
지금나는 외롭습니다.

나의 인생에 당신은 없습니다.

시간을 되돌릴수있다면 당신을 한번 더 만나고 싶습니다.
언제나 항상 당신만을 생각하고 있습니다.

관련 가사

가수 노래제목  
My Tam Uoc gi  
My Tam 사랑하기에  
My Tam Ngay Anh Ra Di  
My Tam Chi Tinh Yeu Anh Mat  
My Tam Ve Di Anh  
My Tam Nho Anh That Nhieu  
My Tam Youre Not From Here  
My Tam Thank You  
미탐(My Tam) 사랑하기에  
유영선&The Connexion My Love (Feat. Alan Tam)  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.