Ai Shi Yong Heng

Jacky Cheung, Foo Kit Yan, Bao Xiu Hu, Feng Fung, Jia Lu Chen, Ning Xue Zhang, Qi Yuan Chen, Ru Jing He, Yann Ling Wu, Zhi Wei Guo
앨범 : Snow Wolf Lake


有始不有终
能受百样痛
从没有合约合同
但却跨时空
这滔滔不息的爱
我赠给你用
这一生和下世
有几多全奉送
闭起的眼中
无论重又重
仍是见着你面容
在我心湖中
这份爱永远都存在
共你同在无尽永恒中
有着我便有着你
真爱是永不死
穿过喜和悲
跨过生和死
有着我便有着你
千个万个世纪
绝未离弃
爱是永恒当所爱是你

两手虽似空
其实抱着你
其实你没有别离
在我心湖中
每掠过也似风撩动
令这湖上无尽爱浪涌
有着我便有着你
真爱是永不死
穿过喜和悲
跨过生和死
有着我便有着你
千个万个世纪
绝未离弃
爱是永恒当所爱是你

有着我便有着你
真爱是永不死
穿过喜和悲
跨过生和死
有着我便有着你
天老地老也好
绝未离弃
爱是永恒当所爱是你

관련 가사

가수 노래제목  
F4 애적령억 / 愛的領域 (Love`s Terrain)  
EXO 破風 (The Eve)  
우주소녀 (WJSN) 너에게 닿기를 (Chinese Ver.)  
장리인 我一個人 (나 혼자서) (Not Alone)  
엑소 (EXO) 약속 (Exo 2014)  
주유민 잔념 / 殘念  
장걸 三生三世 (삼생삼세)  
장리인 Love Me (Feat. Henry From Super Junior M)  
EXO 嗜 (Obsession)  
EXO Artificial Love (Chinese Ver.)  
장리인 愛的獨白 (사랑의 독백) (Agape)  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.